Med anledning av stormen Alfridas tidigare framfart i Norrtälje kommun vill Länsstyrelsen uppmana människor som vistas i skog och mark i de mest utsatta områdena att vara extra försiktiga. Detta för att undvika risker med stormfällda träd och eventuella strömförande ledningar på marken.

Stormen Alfrida som drabbade länet på nyårsdagen lämnade efter sig en ovanligt stor omfattning fällda träd.

Länsstyrelsen vill därför uppmana till försiktighet för de som vill ut i skog och mark i stormens spår. Framförallt gäller det i de mest utsatta områdena i Norrtälje kommun.

– Dels handlar det om att vara extra försiktig runt stormfällda träd för att undvika olyckor men även att vara uppmärksam att det kan förekomma nedfallna strömförande ledningar på marken. Det är även viktigt att uppmärksamma att mobiltäckningen i vissa områden fortfarande kan vara påverkad och därmed också möjligheten att påkalla hjälp vid en nödsituation, säger Daniel Wågman, tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsen Stockholm.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län