Länsstyrelsen Skåne sätter i sommar ut ålyngel för att stärka det hotade ålbeståndet. Ålynglen släpps ut på en rad olika platser i Skåne, Halland och Västra Götaland som hyser lämpliga uppväxtområden för ål.

 Länsstyrelsen Skåne utför utsättningarna som en del av den svenska ålförvaltningsplanen. I år disponerar Länsstyrelsen Skåne fem miljoner kronor för ålutsättning, två miljoner kronor har beviljats av Havs- och vattenmyndigheten och tre miljoner från europeiska havs- och fiskerifonden.
Yngel från England

– För det beloppet får vi närmare två miljoner ålyngel som fångats i en engelska floden Severn. Efter en tids karantän i Helsingborg sprids de ut i glest besatta uppväxtområden från Skåne i söder till Vänern i norr, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Skåne