Länsstyrelsen i Kalmar län har satt upp miljömål som ska uppnås år 2020. Men som det ser ut nu är blir det omöjligt att klara av dem, skriver Östra Småland.

Enligt rapporten ”Miljömålsbedömningar för Kalmar län” så riskerar många växt- och djurarter att försvinna. Östersjön lider av övergödning och överfiske samt höga halter av svavel och kväve vilket orsakar försurning.

I rapporten är det bara ett enda mål som bedöms vara uppnåeligt och det är ”ren luft”, rapporterar Östra Småland.

Av de djurarter som minskar är det främst sjöfåglar som blir allt färre. Några av sjöfågelarterna som minskar mycket är alfågel, svärta och edjer. Även andelen ekologiska mjölkkor är en bristvara. Rikssnittet ligger på 15 procent, men i Kalmar län är andelen ekologiska mjölkkor så lågt som fyra procent.

 

Källa: SR P4 Kalmar, läs och hör mer här

Läs artikeln i Östra Småland HÄR

Ladda ner foldern Miljöövervakning i Kalmar län HÄR om du vill veta mera

Ingressbild: Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län och Svensk Naturförvaltning

Bryggan kommenterar: Vissa fågelarter, t ex skarvar, verkar frodas rätt bra.