Uppsala nya tidning, UNT, inleder i dag en serie om fisket i Uppsala län. I den första artikeln intervjuas bland andra två forskare vis SLU:s kustvattenlab i Öregrund:

”Det tar lång tid att vända trenden”

Det finns tecken som tyder på att Östersjön håller på att återhämta sig efter decennier av övergödning. Samtidigt blir det färre fiskare längs Upplandskusten. Forskare: ”Fisket mår inte jättebra”.

Upplandskusten har en lång tradition av fiske. I norr har Älvkarleby ståtat med sin fångst av lax medan Öregrund varit känt för sitt strömmingsfiske. I dag finns drygt 20 yrkesfiskare kvar i hela Uppsala län.

– Fisket mår inte så jättebra i de här områdena i dag. Det behöver inte bara bero på en avsaknad av fisk, utan har även bland annat att göra med problemen kring säl, säger Örjan Östman.

– Det är lite dystert att alla blir äldre inom kustfisket. Medelåldern bland fiskarna stiger hela tiden. Kustfisket har i dag liten inverkan på kustekosystem och det är tråkigt att se att det fisket håller på att läggas ned i Sverige, fyller Magnus Appelberg i.

Både Örjan Östman och Magnus Appelberg arbetar på SLU:s kustlaboratorium i Öregrund och har länge forskat om fisken och fisket i regionen och följt utvecklingen av hur Östersjön mår.

– Oftast målas det upp en ganska nattsvart bild av Östersjön, men det skulle jag säga inte stämmer. Vi ser tecken på att det går åt rätt håll, säger Örjan Östman.

Källa: UNT: Läs hela artikeln här och se bilder!

Vinjettbild: Ettårig gös fångad utanför Öregrund. Foto Ulf Bergström, SLU Aqua