Nyordning i Stockholms läns landsting, skriver Tidningen Skärgården:

Landstinget har tänkt om kring sitt årliga skärgårdsanslag och utlyser årets pott till projekt som syftar till att utveckla Stockholms skärgård genom innovation och förnyelse.

– Vi vill ha ett nytänk, säger Christina Larsson, handläggare på landstinget.

Varje år delar Stockholms läns landsting ut omkring åtta miljoner kronor i bidrag enligt Miljö- och skärgårdsanslaget som medfinansiering för olika projekt. Men i förra veckan beslutade Tillväxt- och regionplanenämnden att byta namn på anslaget till Hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Christina Larsson hoppas att ändringen ska få ett stort symbolvärde.

– Det vi vill visa med begreppet hållbarhet är att hela hållbarhetsperspektivet räknas in i anslaget. Det kan till exempel även handla om social eller ekonomisk hållbarhet, säger Christina Larsson.

I samband med ändringen utlyser också landstinget två specifika områden som de vill rikta anslaget till: utveckling av Stockholm skärgård genom innovation och förnyelse samt hållbara energilösningar i Stockholmsregionen.

– Vi har genom tät kontakt med flera nätverk i skärgården fått tydliga indikationer att det behövs förnyelse och innovation för att utvecklingen ska gå framåt i skärgården, säger Christina Larsson.

Syftet med en fokuserad utlysning är att stärka kopplingen mellan bidragsgivning och landstingets uppdrag att verka för regional tillväxt. Men det handlar också om att göra bidragsgivningen mer strategisk.

– Därför tar vi nu ett nytänk kring var vi lägger vårt fokus kring utlysningen av pengarna. Vi vill se att det är nya projekt som kommer igång som har innovativa, flexibla och unika lösningar på olika sätt.

Tidigare har en viss del av anslaget kommit skärgården till del genom fraktbidrag. Nu har landstinget beslutat att öronmärka max två miljoner av den totala bidragsbudgeten till fraktbidrag, vilket ungefär är så mycket pengar som landstinget tidigare betalat ut i fraktbidrag i enlighet med anslaget.

– Det blir alltså ingen försämring utan är mer ett sätt för landstinget att lättare fördela budgeten, säger Christina Larsson.

Källa: Tidningen Skärgården

Fraktstöd utgår för vissa transporter med inhyrd färja i Stockholm skärgård. Foto: C. Strandman

Läs artikeln här