Landsort 18 feb 2014.
Foto: Arild vågen, Wikimedia Commons CC BT-SA 3.0

Landsorts sjö- och miljöcentrum (LSMC) planerar att sätta igång med projektering av vågbrytare i västra och norra hamnen under hösten.

Men hur själva bygget av vågbrytarna ska bekostas är ännu en olöst fråga.

Tidigt i somras blev det klart att LSMC i samarbete med Nynäshamns kommun blivit beviljade pengar till att finansiera miljöprövningsprocessen för vågbrytarprojektet. Ett viktigt steg i rätt riktning för att få vågbrytare i norra och västra hamnen på plats.

– Det här beskedet har gjort att vi nu tillsammans med kommunen kan sätta igång med upphandling av projekteringen. Förfrågningsunderlaget skickas ut inom kort och förhoppningsvis kan själva projekteringsarbetet sätta igång under senhösten, säger Björn Öberg vid LSMC.

Tanken är att vågbrytarna sedan ska kunna byggas med hjälp av sprängsten från arbetet med den nya farleden in till Södertälje – om den blir av, vill säga.

– Hela det här projektet i dess nuvarande form är beroende av att farleden blir byggd, säger Björn Öberg.

Men även om byggmaterialet och själva projekteringen nu är säkrad kvarstår en viktig fråga.

– Det finns ingen finansiering för själva byggandet av vågbrytarna, säger Öberg.

Statens fastighetsverk, som förvaltar marken på Landsort, har enligt LSMC gett kalla handen till att bidra till projektet. Det meddelade verket på ett möte i april då även länsstyrelsen var med.

– För mig är det solklart att staten måste gå in med pengar. Det handlar om att trygga Landsorts framtid. Vi behöver vågbrytarna för att kunna säkra trafiken till och från ön året runt, säger Björn Öberg och fortsätter:

– Det enda som skulle få verket att ändra sig var om en del tomter kunde köpas fria på Landsort. Då skulle de kunna återinvestera de pengarna i projektet. Men det tror jag inte ett dugg på.

Bengt Gärdqvist är förvaltare på Statens fastighetsverk. Han var inte med på mötet men säger att han inte känner igen att verket inte vill vara med och bidra i projektet.

– Staten vill utveckla Landsort. Men sedan är det alltid en fråga om pengar, säger han.

Gärdqvist menar att alla måste hjälpa till för att driva utvecklingen framåt. Därför ser han gärna att Nynäshamns kommun också tar ett större ansvar i frågan.

– För att få något att hända på Landsort måste alla jobba för det. Både stat, kommun och öbor, säger Bengt Gärdqvist.

Källa: Tidningen Skärgården

Läs hela artikeln här