Notisen uppdaterad 2019-08-08

Strandskydd, naturreservat och hållbart företagande

Häromdagen länkade Skärgårdsbryggan till en angelägen artikel i SvD hur dialog kan lösa intressekonflikter på ön Ven i Öresund. I gårdagens ledare har SvD nu ett inlägg om den stundande översynen av strandskyddet som många hoppas ska förenkla att bygga strandnära i glesbygdsområden i större utsträckning än idag. Ledaren varnar för att det är en svår nöt och att det troligtvis inte blir som de som är för en uppluckring av reglerna vill tro.

Läs hela ledaren i SvD: ”Strandskyddet är en hård kokosnöt” av Edvard Hollertz

Ö-företag med större fartyg hindras, ett exempel på utvecklingssvårigheter

Att serva befolkningen i skärgården, såväl heltid- som deltidsboende, med sjötransporter stöter på hinder när till exempel en skärgårdsföretagares förtöjningsmöjligheter med större fartyg hindras av myndigheter trots markägarens tillåtelse. Hindret är att platsen, där fartygen har sin hemmahamn, ingår i ett naturreservat.
Att företaget är etablerat i området är känt sen länge. År 2013 gjorde Tidningen Skärgården ett stort reportaget om Entreprenörerna som hittade hem på Lådna.

Läs mer i lokaltidningarna, som rapporterar om problemet att upprätthålla en etablering på ett hållbart och effektivt sätt:

Öckerö inventerar naturen

Under sommaren och hösten 2019 kommer Öckerös kommunekolog att inventera ett flertal grönområden i anslutning till, eller i närhet av, kommunens tätare bebyggelse, skriver ö-kommunen på sin kommunsajt. Ett vällovligt initiativ med tanke på främjandet av mångfalden i naturen och göra den tillgänglig för befolkningen i den tätare bebyggelsen men det framgår inte vem eller vilka som är markägare och hur det i så fall kan inkräkta på äganderätten.

Läs mer om inventeringen på Öckerö kommuns hemsida

Källa: SvD, NVP, Öckerö kommun

Vinjettbilden är inte kopplad till någon av artiklarna ovan. Foto: Nilla Söderqvist