Lyckat skärgårdsmöte på nationell nivå

Ordförande Sune Fogelström, från Skärgårdarnas Riksförbund samt bofast på Möja, tog upp de besvärande reglerna kring förmånsbeskattning av båtar som används i tjänsten samt bränslebeskattningen. Något som Skärgårdsföretagarföreningens ordförande Karin Almlöf, från Sandhamn, kunde hålla med om. Karin berättade om hur skärgårdsföretagare drabbas av konkurrens på olika villkor på grund av politiska beslut och hur skärgårdsbor ofta hamnar i kläm när beslut fattas i olika frågor av kommun, landsting och regering.
SIKO:s ordförande Ulf Westerberg, boende på Möja och vars dotter syns på länk i fotot från skolan (bild i bilden) tryckte förstås på ö-skolornas viktiga funktion för ett litet ö-samhälle. De flesta skärgårdskommunerna i länet kämpar på med sina ö-skolor med undantag för Norrtälje kommun (S-C-MP) där man skyndar sig att lägga ner bygde- och ö-skolor trots en stundande folkomröstning i frågan, enl radioinslag på P4 Stockholm. Här togs även post- och paketservicen, bredbandsstöd och sjötrafik. Frågor som SIKO jobbar med kontinuerligt. Samt oro över att fastighetsskatten kanske kommer tillbaka, vilket vore ett dråpslag för skärgårdens framtid.
Med på mötet var också Anne Forslund, bofast på Runmarö, känd för många i SRF- och SIKO-kretsar. Länsstyrelsens chef för Näringslivsutveckling, Johnny Kjellström, berättade om Länsstyrelsens pågående projekt Ö för Ö och påpekade att utbetalningar för olika stöd kraftigt fördröjs från statens sida.

Sven-Erik Bucht rapporterar om Runmaröbesöket på sin facebook-sida

Runmarö skola, en av Värmdös skärgårdsskolor

”För barn på landsbygder runt om i Sverige är det ofta långt till skolan och många byskolor har fått lägga ner.
På Runmarö i Stockholms skärgård får eleverna så kallad fjärrundervisning. Det innebär att barnen på öarna Runmarö, Möja och Svartsö undervisas i vissa ämnen av samma lärare samtidigt, fast på olika platser.
Det här är en del av Skolverkets pilotprojekt om fjärrundervisning och som är både viktigt och spännande. Fjärrundervisning ger möjlighet att erbjuda barn i glesbebyggda områden undervisning av de främsta lärarna.
En bra skola lägger grunden för barnens och därigenom hela landets framtid.”

Sven-Erik Bucht besöker Runmarö skola.
Foto: Landsbygdsministerns facebook-sida

Runmarö Lanthandel

”Lanthandeln är ofta navet i en bygd, så även i skärgården. Många butiker på landsbygderna har haft det svårt att gå runt men flera vittnar om att tack vare regeringens butiksstöd ser de nu ljusare på framtiden.
Runmarö lanthandel är en av de drygt 170 butiker runt om i Sverige som tar del av regeringens satsning.”

Sven-Erik Bucht besöker Runmarö lanthandel.
Foto: Ministerns facebook-sida

Ministerbesöket som kom av sig

Landsbygdsministern besöker Nämdöskärgården juli 2015.
Foto: Anna Horngren, Vånö

Sist det begav sig, med besök av landsbygdsministern, var 14 juli 2015 då ministern skulle besöka Nämdö (grannön söderut från Runmarö). Den gången hann man med en rundtur i Nämdöskärgården där man påtalade vikten av ett bra bredband, helst via fiber, då det mobila bredbandet inte har tillräckligt bra täckning och den fasta teleledningen skrotats. Innan det var dags för Nämdöbesöket blev det istället ilfart in till huvudstaden där landsbygdsministern kallats in till ett snabbt påkommet ministermöte (Greklandskrisen).

Se notisen på Skärgårdsbryggan 2015-07-20