Här är inbjudan till ett evenemang i maj, det kommer säkert mer information när det närmar sig. Landsbygdsministern åker runt mycket i landet, han har tidigare besökt bland annat Runmarö i Stockholms skärgård och där informerat sig om fjärrundervisning i Värmdö skärgårdsskolor. Bra med ministrar som lämnar stan och beger sig ut i den miljö man har att fatta beslut om.

Inbjudan till alla i Nämdöskärgården!
Just nu pågår ett antal projekt på Nämdö som har det gemensamt att de får stöd från EU:s regionala fonder och jordbruksfonder.
Det är utbyggnaden av fibernät, upprustningen av Krokviksvägen samt vissa miljövårdande åtgärder.
Under dagarna 8-13 maj uppmärksammas EU-stödda projekt i alla EU-länder. På Nämdö gör vi det genom att den 11 maj bjuda in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ett studiebesök på ön och ett öppet möte i Nämdö hembygdsgård.
Mötet i Nämdö Hembygdsgård är upplagt som ett samtal om alla de frågor som berör skärgårdens framtid – med eller utan EU-stöd.
Program för besöket på Nämdö:
09.00 Landsbygdsministern besöker Östanviks gård
10.00 Fibernätet och upprustningen av Krokviksvägen
10.30 Öppet möte i Nämdö Hembygdsgård
11.45 Landsbygdsministern avreser från Sand
Arrangörer:
Nämdö Fiber Ekonomisk förening
Intresseföreningen för Krokviksvägen
Östanviks gård
Nämdö Hembygdsförening

Mycket material går det åt när det ska byggas fibernät. Och gäller det öar och skärgård så blir det ju som alltid extrajobb med logistiken. Foto: Nämdö fiber ek för