”Det lokala fisket riskerar att försvinna helt”

Sveriges fiskare blir allt färre och hamnarna läggs ned. Den här utvecklingen går stick i stäv med regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd, och strider mot de mål som FN:s toppmöte har satt upp, skriver ett flertal lokalpolitiker.

Det småskaliga kustfisket är utrotningshotat. Här Rune Wikströms båt Kajsa, Möja.

Svenskt fiske är på väg att upphöra längs stora delar av Sveriges långa kust. Fiskeflottan blir mindre och mindre och flera fiskehamnar har försvunnit eller blöder. Föränd­ringen har accelererat under senare tid, inte i oväsentlig del påskyndad av beslut av stat­liga myndigheter. Dessa beslut går dessutom, oväntat nog, tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd.

Källa: SvD debatt

Läs hela debattinlägget här