I trålen fångas många olika fiskar
Foto: Wikimedia commons, Captain Robert A. Pawlowski, NOAA Corps – Fisheries Collection

Gräsö-Öregrund fiskareförening, Stockholms läns fiskareförbund, kommunalråd från C och S i Östhammars kommun m fl skriver i ett öppet brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att fiskeripolitiken måste ändras. Om inte det storskaliga trålfisket i Ålandshav stoppas riskerar bestånden av såväl torsk som strömming att haverera och därmed också det lilla kustnära fiske som ännu finns kvar.

Ordförande i Gräsö- Öregrund fiskareförening, Sigvard Sundell, Fälön, säger enligt UNT: De trålar hårt i Ålands hav med Havs- och vattenmyndighetens goda minne. Även om inriktningen är på skarpsill så tar de mycket strömming, torsk och lax också som går till industrifisk. Det här handlar inte om bråk och tjafs utan vi är djupt oroliga.

Det småskaliga kustfisket sker från små båtar med nät och skötar och enligt brevskrivarna är det självklart att inte samma regler kan gälla för  kustnära fiske som för trålfisket. De anser att länsstyrelserna lyssnar på de regionala synpunkterna och förstår problemen men att det är mycket svårare att få gehör hos Havs- och vattenmyndigheten.

Källa: UNT