Möte på HaV i fredags om kustfiskets villkor

Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in en rad representanter till mötet om marint områdesskydd och fiskereglering (se fakta). Synpunkter har redan inlämnats från företrädare för det kustnära fisket längs Upplandskusten:

”Det industriella fisket i Ålands hav slår hårt mot kustfisket. Reglerna för det småskaliga kustfisket måste ses över. Vi anser vidare att konkurrensen från gråsäl och skarv måste uppmärksammas” skriver företrädare för Gräsö-Öregrund fiskareförening och Grisslehamns fiskehamnsförening.

Man föreslår bland annat att rapporteringskrav slopas vid små mängder fisk och att trålförbud införs i Ålands hav och Södra Kvarken utanför Gräsö.

– Vi vill få bort trålningen. Det räcker med garnfiske, om det ska kunna bli någon fisk kvar överhuvudtaget, säger Sigvard Sundell som är ordförande i Gräsö-Öregrund fiskareförening.

Dessutom vill man att säl och skarv införlivas i fiskeförvaltningen med motiveringen att de orsakar nedgångar i beståndet av gös, sik och abborre. De kustnära yrkesfiskarna har stöd av länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Stockholm, Henrik C Andersson, både när det gäller kraven på trålförbud och regelförenklingar.

– Jag håller med om alla punkterna. Att det kustnära fisket har samma regler som de gigantiska trålarna som opererar över alla världens hav, det är helt orimligt tycker jag. När det gäller påverkan på fiskebestånden är det inte ens korpserien mot elitserien.

Källa: UNT

Bild: Siklöjetrålare. Foto: Yvette Heimbrand, SLU

Läs hela artikeln här