Kustbevakningens har fått ett ökat antal ärenden. Nu går myndigheten ut och begär drygt 200 miljoner kronor i ökad budget.

Det behövs 100 nya medarbetare hos Kustbevakningen de närmaste tre åren, enligt myndighetens generaldirektör Therese Mattsson.

Rekryteringen beräknas kosta drygt 200 miljoner till 2022.

Anledningen till att man behöver mer personal uppges vara en ökande ärendemängd beroende på klimatförändringar, ökad sjötrafik, nya miljöhot och uppdrag som räddningstjänst och brottsbekämpning.

– Jag ser att man redan nu har en stor efterfrågan på våra medarbetare, våra fartyg och våra flygplan, som vi inte alltid kan möta upp. Och vi ser att den efterfrågan kommer att öka, säger Therese Mattsson.

Kustbevakningen har brottats med personalbrist och ekonomiska underskott i flera års tid. Nu begär man att myndighetens budget utökas med 46 miljoner 2020, 69 miljoner 2021 och 94 miljoner 2022, för att klara rekryteringsbehovet.

– Vi är ju den civila myndighet som finns på sjön, och där är ju inte så många andra som har våra kunskaper och befogenheter. Man kommer att öka kraven på att vi ska delta i olika typer av beredskapsplaneringar, krisövningar och annat, säger Therese Mattsson.

Källa: SR Blekinge, läs artiklen här

Bild: Kustbevakningen