I budgetpropositionen som regeringen presenterade  nyligen föreslås Kustbevakningen få utökade rättsliga befogenheter.

Förslaget medför ökade utgifter för Kustbevakningen och för att finansiera utgiftsökningen höjs anslaget 2017 med 5 miljoner kronor. Från och med 2018 höjs anslaget med 10 miljoner kron

 

Läs hela notisen