Kustbevakningens fartyg KBV 181, som är stationerat i Umeå, ska få betydligt bättre förmåga att bekämpa oljeutsläpp tack vare två nya upptagningssystem; ett för öppet vatten och ett för oljeutsläpp i is.

Planen är att fartyget ska vara ombyggt och operativt till årsskiftet 2020/2021.

Systemet för öppet vatten kan i princip liknas vid en trål. Den släpas efter fartyget och samlar in oljan i en stor säck som sedan kan transporteras in till land för att tas om hand.

– Oljetrålen är lätt att använda och går snabbt att få ut i havet, vilket är en stor fördel, säger Thomas Etelämäki, biträdande projektledare på Kustbevakningens Materiel- och lokalförsörjningsavdelning

Oljeutsläpp vintertid är svåra att hantera eftersom isen gör det svårt att se exakt var oljan befinner sig. Kustbevakningen ska nu testa ett nytt sätt att tackla problemet.

Det nya systemet kan beskrivas som en bur av kraftiga rör. I buren sitter ett borstsystem som roterar. När man trycker ner buren bland isflaken pressas isen undan av buren, men den olja som finns i vattnet passerar igenom och kommer i kontakt med borstarna. Oljan fastnar, skrapas av mot en kant och pumpas vidare till fartygets tankar. Hela konstruktionen är monterad på en hydraulisk kran.

– Genom att systemet är monterat i en kran blir det lättanvänt och man kan svepa av området med det oljebemängda vattnet.

Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV