Vattenprovtagning. Foto: Valdemar Lindenkrantz

Vattenprovtagning. Foto: Valdemar Lindenkrantz

 

Nästan en miljon svenskar får sitt dricksvatten från Vänern. För att bland annat säkerställa att vattnet håller hög kvalité genomför Statens Lantbruksuniversitet (SLU) årliga vattenprovtagningar med hjälp utav Kustbevakningen.

Bland de många arbetsuppgifter Kustbevakningen utför är en av de mindre kända att bistå den marinvetenskapliga forskningen runt om i landet.

– Vår huvuduppgift är miljöräddning tills sjöss men under vår beredskap kan vi utföra andra uppdrag så som provtagning åt SLU. På så vis utnyttjas statens resurser på ett effektivt sätt, säger Mikael Nilsson, stationschef i Vänersborg.

Sedan 1980-talet har SLU tagit hjälp av Kustbevakningen i Vänersborg för att bland annat undersöka vattenkvalitén i Vänern. Proverna tas på uppdrag av Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samt Vänerns vattenvårdsförbund.

Läs hela notisen