EU har godkänt ett projekt för bättre vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt, där Uppsala län ingår.

Projektet LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, vattenvårdsförbund och andra organisationer, som kommer att driva olika delprojekt. Målen är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering.

Projektet ska anlägga våtmarker, bygga vandringsvägar för fisk förbi dammar och rena dagvatten. Förutom konkreta åtgärder, är viktiga delar i projektet att sprida kunskap om vattenarbetet och stötta teknikutvecklingen för vatten.

Projektet är Sveriges första så kallade LIFE IP-projekt. LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EUs miljödirektiv. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt är lokaliserat. Projektet startar 1 januari 2017, ska pågå i 7,5 år och omfattar cirka 300 miljoner kronor.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Uppsala län