Tredje ansökningsomgången för medel i EU-programmet Central Baltic är avslutad. Glädjande nog har den svenska medverkan ökat kraftigt. Totalt ingår nu 62 svenska organisationer i projekt med start 2018. Det motsvarar en ökning om 220 procent jämfört med tidigare ansökningsomgångar. Länsstyrelsen Stockholm deltar i fem av de nya projekten.

Central Baltic-programmet 2014–2020 är ett av EU:s strukturfondsprogram. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att finansiera integration- och samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland. I Sverige berörs länen Stockholm, Gotland, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Östergötland och Örebro.

Exempel på projekt som berör skärgården är

  • Seabased, verkar för att reducera näringsämnen från Östersjön och förbättra vattenkvalitén i kustområden. Partnerorganisationer i Finland, Estland och Sverige. Budget cirka 28 miljoner kronor.
  • Baltic Wings, satsning på naturturism med fokus på fågelskådning. Projektet leds av Stockholms ornitologiska förening, tillsammans med Föreningen Närsholmen och Kökars kommun på Åland, samt en nationalpark och en researrangör i Lettland. Budget cirka 17 miljoner kronor.
  • Seastop, utveckling av hamnar – från Stockholms skärgård till sydvästra Finland, via Åland. 13 mindre hamnar i Stockholms skärgård ska anlägga nya båtplatser och öka servicen för besökare. Budget cirka 42 miljoner kronor.

Stockholms skärgård. Foto: Jonas Jacobsson

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län