Fredagen den 9 augusti drar allmänhetens kräftfiske igång på Vättern. Länsstyrelsen vill uppmana alla att hålla koll på gällande regelverk och att visa hänsyn till andra fiskande. Det har inte införts några förändrade regler för kräftfisket i Vättern under 2019.

Regler 2019

  • Du får fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern på helger mellan den 9 augusti och den 8 september.
  • Under perioden krävs inget tillstånd.
  • Fisket får bedrivas från fredagar klockan 17.00 till söndagar klockan 17.00.
  • Maximalt 6 kräftburar får användas per person.
  • Burarna ska vara försedda med flyktöppningar och om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap.
  • Utmärkning av burarna skall ske med röd, orange, gul eller vit fiskekula, samt fiskarens namn och adress/telefonnummer.

Foto: Daniel Rydberg

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län