Tema: Se, känn, lukta, smaka, hör

Den 3-11 augusti 2019 arrangeras en ny Västerhavsvecka. Årets tema är havet utifrån våra sinnen. Det bjuds på tusentals aktiviteter från Koster till Landskrona!

Ta del av veckans program via den egna sajten samt webbtidningen på 20 sidor här!

Varför inte lyssna på senaste radioprogrammet Kossornas planet som en start?

Bland sjögurkor och koraller med Kossornas planet

SR:s Kossornas planet har besökt Tjärnö marina forskningsstation och föreståndaren Kerstin Johannesson. Hon  är föreståndare och har jobbat här hela sitt vuxna liv, sen 1970-talet, och forskar om snäckor som kan förändra sig efter sin miljö – mycket snabbare än vid vanlig evolution.
Kerstin visar också klappakvariet – som är öppet för allmänheten – där flera exempel på nya arter finns som kommit de senaste åren: japanska ostron, alger och kammaneter…

Forskning om tång och alger på olika sätt

Göran Nylund och Alexandra Kinnby forskar båda om alger och tång, men på varsitt sätt. Göran Nylund vill hitta användningsområden för odlade alger, inte bara inom livsmedelsbranschen, utan också till exempel läkemedelsbranschen.
Alexandra Kinnby är intresserad av hur samma sorts alger klarar ett varmare hav, i klimatförändringarnas tid.

Havsorganismerna kommunicerar – med hjälp av kemikalier

Programledarna Björn Gunér och Lena Nordlund träffar också forskaren Gunilla Toht som forskare om olika havsorganismers sätt att kommunicera med hjälp av kemikalier. Till exempel sjöstjärnor.

Programmet sändes i lördags (27/7) och är en timme långt (lite kortare om man väljer bort musikinslagen).

Till programinslaget: Kossornas planet, SR P4: Lyssna här!

Mer om Tjärnö Marina forskningsstation HÄR!

Källa: Västerhavsveckan, SR P4 Kossornas planet, Sven Lovéns centrum för marin infrastruktur

Vinjettbild: Västerhavsveckans webbhuvud 2019, Västra Götalandsregionen