Från vår gästskribent Rune Wikström, välkänd fiskare från Möja, har vi fått följande rapport:

”Simrishamns kommun har en årlig konferens om Östersjöfisket. Jag är en som alltid deltar, ibland som inbjuden talare, ibland som vanlig deltagare. Det brukar vara ca 100 deltagare. Det är kommunfolk, riksdagsledamöter, forskare och fiskare som deltar. Första dagen handlade i år om det tilltagande sälproblemet som hotar fisket och fiskbestånden. Skarven var givetvis också med i debatten. Alla var eniga. Gör något.

Dag två var det mest föredrag från olika instanser om hur man tänker sig ett framtida fiske. Havsmyndigheten var givetvis med. Det finns flera hot mot oss småskaliga fiskare. Ett av hoten är Världsnaturfonden med sina rödlistningar av fisk. Nästan alla fiskar vi fiskar är rödlistade. I alla fall säger dom att dom vill dom värna det småskaliga fisket. Vilket hyckleri. Det andra hotet är Havsmyndigheten som sakta men säkert tar död på det skonsammaste och lönsamma fiske som finns. Jag var givetvis en flitig deltagare i debatterna. Jag kan utveckla det hela mera grundligt, om intresse finns.”

Förutom Rune så deltog också Jan- Eric Ericsson som representant för Skärgårdarnas Riksförbund.

Läs mer om Fiskegruppen i SRF här