Ett debattinlägg från Smögens öråds ordförande visar på hur många skärgårdsfrågor lätt kan försvinna i de kommunpolitiska sammanhangen. Det kan vara saker som för storsamhället inte verkar så jätteviktiga, inte handlar om enorma penningbelopp men ofta ändå har stor betydelse för förutsättningarna att bo och verka i kust och skärgård. Har du tips på artiklar eller frågor från din skärgård? Kontakta gärna oss på Bryggan så kan vi skriva om det.

Smögenbryggan
Foto: Harri Blomberg, Wikimedia Commons

Jan O Hansson, Smögens öråd: Kommunalpolitiskt rävspel österifrån drabbar Smögen

Vi ser med allt större oro hur våra politiker börjar försvåra för de ideella krafter som på olika sätt gör ett viktigt arbete i vår kommun. För Smögens öråds räkning, har vi sedan 1999 på olika sätt arbetat för att bespara utgifter för kommunen. För att kunna utföra detta arbete krävs inkomster. En del av dessa intäkter har vi kunnat ta in genom att vi arrenderat 524 kvadratmeter av Smögens skolplan. Drygt 50 000 kronor gav det i år. Förutom pengarna kunde vi ge två ungdomar sommarjobb, plus 10 000 kronor till Smögens skola.

Parkeringen har också varit nyttjad som långtidsparkering där de boende i gamla Smögen utan parkeringsmöjlighet vid sina fastigheter kunnat stå till en annan kostnad än 25 kronor i timmen. Kommunen är nu ute efter att ta över denna verksamhet, med argument att alla föreningar ske behandlas lika. Det är ju vackert tänkt, men den politiker som jämför Smögens öråds verksamhet rakt över med andra föreningar, är dåligt insatt i historien.

ANNONS

Nedan följer en del av örådets objekt under vår verksamhet. När jag nämner örådet inkluderar det också Fixargänget, ett från Smögens Missionsförsamling och pastor Leif Larsson startad grupp som på ett fint sätt utgör den totala arbetskraften.

Dambadet, den bästa delen av badet hade rasat, fick beträdas på egen risk. Vi rev ned resterna och byggde med hjälp av två stålbalkar en ny brygga, bänkar och vindskydd. Kostnad för kommunen: noll kronor.

Källa: Bohuslänningen, läs hela debattinlägget här