En klorocka vid Kattholmen. Foto: Lisbeth Jonsson

En omfattande kartläggning av fiskfaunan i Kosterhavets nationalpark visar att klorockan är ovanligt talrik i området. Även andra broskfiskar, som blåkäxa och havsmus, påträffas i nationalparkens vatten. Sannolikt har införandet av ett särskilt sorteringsgaller i räktrålarna haft positiva effekter på de tre fiskarnas överlevnad i området.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört en kartläggning av fisk- och kräftdjursbestånden, och deras uppväxtområden, i och i anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Ett av bevarandemålen för Kosterhavets nationalpark är att ”ursprungligt förekommande fiskarter ska öka i antal och beståndsstorlek”. Inför bildandet inventerades områdets växt- och djurliv, men det gjordes inga inventeringar av fisk och kräftdjur.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland