Länsstyrelsen Västerbotten deltar i ett nytt projekt tillsammans med finska samarbetspartners för att ta fram kunskap om klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen.

Uppvärmningen av klimatet orsakar bland annat förändringar i havets salthalt, temperatur och vattennivå. Det är viktigt med bra kunskap om hur havet kommer att påverkas i framtiden, till exempel för myndigheternas miljöarbete och samhällsplanering. ECOnnects grundläggande målsättning är att ta fram nya beslutsunderlag för att bättre kunna hantera anpassningen till ett förändrat klimat.

Projektet använder aktuell information om klimatförändringens effekter i kombination med ledande marinbiologisk expertis för att uppskatta hur framtidens undervattensmiljöer kan komma att se ut och fungera. Projektet analyserar också hur förändringarna påverkar arter och naturtyper, och vilka effekterna kan bli för alla som nyttjar kusten och havet.

Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län