På grund av klimatförändringar har perioden med is på svenska sjöar och älvar minskat över de senaste åren. Färjerederiet har följt utvecklingen av perioder med isvägar på Storsjön i Jämtland från 1970-talet till i dag.

– Från 70-talet och fram till nu har isläggningsperioden minskat med 16 dygn och det innebär att det är en klimatförändring som har skett, säger Kjell Eriksson, distriktschef Jämtland på Färjerederiet.

Färjerederiet ansvarar för sju isvägar i landet, tre i Norrbotten och fyra i Jämtland. De tre på Storsjön är längst och därmed känsligast att få till.

Isvägarna är öppna för fordon med en totalvikt på upp till två ton. När isen har bra kvalitet och tjocklek klarar den fordon som väger upp till fyra ton. Transporterna över sjön blir både kortare och snabbare, men med mildare vintrar har det blivit allt svårare att hålla isvägarna öppna.

Foto: Färjerederiet

Läs hela notisen

Källa: Färjerederiet