Foto: Fredrik Broman

Mark- och miljödomstolens har i dag tillstyrkt farledsprojektet Malmporten i Luleå. Våren 2018 tar regeringen ställning till vilka objekt som ska finnas med i den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 – ett av dem är Malmporten.

Sjöfartsverket vill bredda och fördjupa farleden in till Luleå medan Luleå hamn i sin tur vill bygga en ny djuphamn med tre permanenta kajer. Både farled och djuphamn dimensioneras för Östersjömax, 15 meters djup. Om regeringen ger klartecken väntas arbetet kunna starta om något år. Totalkostnaden beräknas till cirka 3 miljarder kronor.

– Domen är viktig och innebär att vi kan inleda planeringen för genomförandet, säger Tage Edvardsson, projektledare för Malmporten.

Läs hela notisen

Källa: Sjöfatsverket