Den 13 juli undertecknades avtal om bygge av Färjerederiets första frigående vägfärja med miljövänlig batteridrift. Den börjar byggas i år och sätts i trafik 2019.

Färjerederiet arbetar sedan många år för att minska fossilberoendet och bidra till en hållbar utveckling inom sjöfartsområdet. Ett nytt steg är att bygga en frigående färja som drivs med batterier, vilket kraftigt minskar påverkan på den yttre miljön. Liknande fartyg går redan i trafik i Norge och Finland.

– Beslutet att bygga den nya batterifärjan är en följd av våra satsningar på långsiktig hållbarhet. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och det gynnar de höga krav vi ställer. Batterierna har blivit lättare och smidigare och andra miljöanpassade bränslealternativ kan också komma ifråga vid hybriddrift, säger Anders Werner, chef för Färjerederiet.

Läs hela notisen

Källa: Färjerederiet