Sedan 1 maj bidrar Kustbevakningen för femte året i rad operativa med flyg i Italien i Frontex regi, den här gången i operation Themis. KBV 501 utgår från Brindisi, med uppdrag att stödja Italien i arbetet med att övervaka EU:s yttre gräns.

Under en månad ingår flygplan och besättningar i Themis. Operativt leds flygplanet från den internationella ledningscentralen i Rom. Samtliga iakttagelser rapporteras till Frontex och italienska myndigheter.

Uppdrag att bevaka gränsen och rädda liv

Uppdraget i operation Themis, som 1 februari ersatte operation Triton, handlar om att i anvisade områden i anslutning till Italien söka efter båtar som passerar gränsen till Italien.

Spaning från luften ser mer

En förutsättning för effektiv övervakning av de stora havsområdena runt Italien är flygspaning. Ju tidigare fartyg och båtar kan upptäckas, följas och identifieras, desto snabbare kan rätt åtgärd sättas in från de fartyg som ingår i insatsen.

Flera kustbevakningsuppgifter i operationen

Frontex operation Themis innehåller fler uppdrag utöver gränsövervakning. Till exempel rapporteras nu även föroreningar till havs och misstänkt olagligt fiske, genom ett tätare samarbete mellan Frontex, EMSA (European Maritime Safety Agency) och EFCA (European Fisheries Control Agency).

Foto: KBV

Läs hela notisen

Källa: KBV