Bild: Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet kan k-märka fritidsbåtar och fartyg. Genom k-märkningen väntas att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas mer. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Under några år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar. De hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ska öka. Under sommaren 2017 genomfördes en utvärdering riktad till ägarna av de då drygt 130 k-märkta fritidsbåtarna. Svar har inkommit från 73 av ägarna, det vill säga drygt hälften. Rapporten finns att ladda via länken nedan.

Bild: Sjöhistoriska museet

Även fartyg K-märks. På så sätt kan interssanta fartyg uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna, i sitt arbete med att förvalta vårt historiska arv.

Ägaren ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

 

Läs rapporten om utvärderingen (PDF 1 MB)

Läs mer på Sjöhistoriska museets webplats

Källa: Sjöhistoriska museet