Efter många möten under maj månad blev juni något lugnare.

Sommaren är på gång med sommarledigt för många. Juli tar man ledigt efter att sommarnumret av Vi skärgårdsbor färdigställts, kommer ut i juli. Det vackra fotot får gälla för juli också då även förbundet passar på att ta lite sommarledigt.

Torsdag 1 juni

Onsdag 12 juni

  • En remiss angående fastighetstaxeringen inlämnad till Skatteverket: Föreskrifter och allmänna råd avseende den förenklade fastighetstaxeringen 2018.

Tisdag 13 juni

  • Landsbygdsnätverkets Servicegrupp – SRF:s verksamhetsledare deltog

Torsdag 15 juni

  • Fiskegruppen, telefonmöte

Onsdag 28 juni

  • Boendegruppen, telefonmöte

Fredag 30 juni

  • SRF:s sommarbrev mejlades medlemmar och medlemsföreningar.

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund, där kalenderbladet, remissvar, sommarbrevet och mycket mer finns.

Sommarbild från Hemsö.
Foto: Bertil Pettersson