Första sommarmånaden är här och snart blir det sommarlov för alla barn. Och korna får komma ut på grönbete!

Kossor på sommarbete i härlig försommargrönska på en ö i Hjälmaren. Foto: Eva Widlund

SRF-möten i juni

Torsdag 7/6

  • SRF Skolgrupp har Skypemöte

Måndag 11/6

Tisdag 12/6

  • ESIN styrelsemöte via zoom – SRF deltar med Bengt Almkvist

Torsdag 14/6

  • Centralt Samordningsforum CSF, Stockholm – SRF:s verksamhetsledare deltar
  • Föreningsbesök Landsort – SRF:s ordförande och SIKO:s ordförande deltar

Onsdag 20/6

  • Service i landsbygder, telefonmöte – SRF:s verksamhetsledare deltar

Onsdag – torsdag 27-28/6

  • SRF:s boendegrupp har möte på Holmön

Sidan uppdaterad 26/6 2018

Källa: Skärgårdarnas Riksförbund