Foto: KBV

Under onsdagen den 6:e december bröt Kustbevakningens fartyg KBV 181 en isränna i Gussöfjärden, Råneå. Allmänheten som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Under onsdagen den 6:e december körde Kustbevakningens fartyg KBV 181 in i Gussöfjärden på uppdrag av Umeå Marina Forskningscentrum för att genomföra provtagning. Alla som rör sig på isarna uppmanas till uppmärksamhet och försiktighet då öppet vatten och svaga isar kan förekomma i rännan och i närheten av denna.

Läs hela notisen

Källa: KBV