ALLMÄNHETEN VARNAS!

Under vecka 05 kommer isränna att brytas mellan Berga och Utö (Näsudden, Kyrkviken). Foto: Amfibieregementet

Sjökort 616
Försvarsmakten Berga, Haninge kommun, meddelar:

Isränna bryts mellan Berga och Utö (Näsudden, Kyrkviken).

  • Måndag 2019-01-28, start från kl 09:00
  • Onsdag 2019-01-30, start kl 08:00
  • Fredag 2019-02-01, start kl 11:30

Källa: Amfibieregementet FB