Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för farledsprojekt Malmporten som i maj fick klartecken av Mark- och miljööverdomstolen.

Viktigast för isreduceringsstudien blir att kunna motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som fartygen beräknas göra. Det bedömer professorerna Lennart Fransson, Luleå och Kaj Riska, Helsingfors, som ska komma med förslag på problemlösningar. Båda har sedan tidigare gedigen erfarenhet av tillämpad isforskning respektive arktisk teknik.

Snabb isbildning skapar nämligen problem i vändområden, farledsböjar och innerhörn på kajer. Istillväxten i krossad is går tre till fem gånger snabbare jämfört med tillväxt i slät is, visar förstudien som gjorts av projektledare Mikael Sandström och Mikael Pesula vid Sjöfartsverket. Båda har lång erfarenhet av isbrytning i främst Bottniska viken.

– Bottentemperaturen vintertid i Luleå hamn ligger kring 0,5 plusgrader. Om yttemperaturen kan höjas med någon tiondels grad, genom till exempel cirkulation av bottenvatten eller med hjälp av annat varmt vatten, så leder det till minskad istillväxt, förklarar Lennart Fransson.

Foto: Luleå hamn

Läs hela notisen

Källa: Sjöfatsverket