Vintern är oåterkalleligen här. Under onsdagen den 6 december inleddes isbrytarsäsongen då Sjöfartsverkets isbrytare Ale gick i drift.
– Det är väldigt kallt i vattnet i Bottenviken jämfört med samma tid de senaste åren. Det kan innebära att isen lägger sig snabbt om det blir ihållande kyla och vindstilla, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Orsaken till de förhållandevis låga vattentemperaturerna är den svala sommaren. Vattnet i Bottenviken hann aldrig värmas upp ordentligt i somras och konsekvenserna av det märks nu när kylan kommer. Isen har redan lagt sig i de norra skärgårdarna längs svenska sidan av Bottenviken ner mot Skelleftehamn. För sjöfarten till och från hamnarna från Karlsborg till Skelleftehamn innebär det att säsongens första restriktioner trädde i kraft från och med den 6 december. Restriktionerna införs varje vinter och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Samtidigt går den första isbrytaren i tjänst. I år är det Ale som är först ut av de fem statsisbrytarna.

Foto: Sjöfartsverket

– Ale kommer inledningsvis att assistera fartyg till både svenska och finska hamnar. När behovet av isbrytarassistans ökar kommer vi att sätta in fler isbrytare. Den planerade ordningen för de svenska statsisbrytarna är Ymer, Oden, Frej och Atle. Dessutom har Sverige och Finland ett mycket nära samarbete angående isbrytningen vilket kan innebära att det ibland är en finsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt, säger Amund E.B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket