För andra året i rad har Länsstyrelsen Gävleborg genomfört omfattande inventeringar av Gävleborgs havsbottnar. Syftet har varit att identifiera områden med särskilt höga naturvärden och som är viktiga livsmiljöer för exempelvis fisk och sjöfågel som finner både mat och skydd bland undervattensväxterna.

– Fram till nu har kunskapen om vad som finns under ytan varit bristfällig, men det här gör att vi tagit ett stort steg för att öka vår kunskap om länets havsmiljöer. Inventeringarna visar var djur och växter finns i havet, något som är väldigt viktigt för att vi ska kunna identifiera områden med särskilt höga naturvärden. Underlaget kommer att få stor betydelse för vårt arbete att skydda värdefulla områden och kust- och havsplaneringen framöver, säger Carolyn Faithfull, marinbiolog på Länsstyrelsen Gävleborg.

Foto: AquaBiota

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län