Ganska ofta läser vi att svenska fiskare inte är helt överens med forskare eller representanter från t ex WWF när det gäller hur mycket fisk som finns, var den finns eller om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra förhållandena. Ett bra steg på väg mot bättre dialog kan vara att ta del av material som publiceras av Sveriges Lantbruksuniversitets institution för akvatiska resurser (puh!), och kanske speciellt de som riktar sig till rådgivare i fiskefrågor. Via nedanstående länk kommer du till ett infoblad om aktuella publikationer.

Bild: SLU.se

Här hittar du underlag för rådgivning i många fiskefrågor