”Jag är besviken”

Besvikelsen är stor hos Göteborgs Hamn efter gårdagens besked om att en fördjupning av farleden inte är prioriterad i transportplanen. 

I går lämnade Trafikverket över sitt förslag till regeringen om vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras fram till 2029. Men någon fördjupning av farleden in till hamnen i Göteborg fanns inte med som utpekat objekt.

– Jag är besviken eftersom behovet är så stort. Djupare farleder är nödvändigt för att kunna ta emot de oceangående containerfartygen som har direktkopplingar till andra världsdelar. Investeringen har en av de högsta samhällsnyttorna bland alla planerade infrastrukturprojekt nationellt, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

Fartyg på väg in mot Göteborg. bild: Göteborgs hamn

”Utpekad brist”

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot de största containerfartygen. Dock har fartygen de senaste åren växt enormt – de senaste tio åren har de blivit tre gånger så stora. Det betyder att de största farttygen inte kan gå in i Göteborgs hamn fullastade. I dag kan hamnen ta emot fartyg med ett djupgående på 13,5 meter, men viljan är att ta emot fartyg med ett djupgående på 16,5 meter, en investering på fyra miljarder kronor. Dock är det inte helt kört för projektet, eftersom Trafikverket trots allt nämner en fördjupning av farleden i Göteborg som en ”utpekad brist”.

  • En utpekad brist innebär fortsatta utredningar och möjlighet att komma med om fyra år. Men den här investeringen måste säkras här och nu eftersom farledsdjupet redan i dag utgör en begränsning för Sveriges tillgång till transocean sjöfart, säger Magnus Kårestedt

Källa:Sjöfartstidningen

Läs artikeln här

Läs mer om Göteborgs hamn här

Nautisk information om insegling till Göteborg här