Östhammars kommun i norra Roslagen har en skärgård med ett antal permanentbebodda öar där Gräsö är den största. Hit går Trafikverkets färja och det är ganska lätt att ta sig året runt. Värre är det för dem som bor på småöarna runtomkring. Det är en relativt liten bofast befolkning på dessa öar, ett drygt trettiotal utspridda på ett tiotal öar. Avstånden är inte så långa men stora farleden, grunda sund och även isförhållanden kan ställa till problem. Många av de boende är äldre och de har förstås ibland behov av extra service i form av sjukvård med mera.

I dagsläget finns ingen kollektivtrafik till sjöss i Region Uppsala, där valde kollektivtrafikhuvudmannen bort det ansvaret när den nya lagen kom år 2011. I andra län, som exempelvis Östergötland och Kalmar, ledde den nya lagen till att kollektivtrafik på sjön utvecklades i olika former. Och skärgårdsbor har ju genom riksföreningen Skärgårdarnas RiksFörbund (SRF) goda möjligheter att hålla sig informerade om hur saker funkar runt landets kuster, vilket har gjort att boende i Östhammars skärgård under en tid arbetat extra med just trafikfrågorna. Nu har kommunen tagit upp bollen och bjuder in till

Informationsmöte om anropsstyrd skärgårdstrafik, onsdagen den 9 oktober kl 14-16 på Gräsö gård. 

Anmälan om deltagande (fika serveras!) till Kersti Ingemarsson i god tid. Tel 0173- 86 115, e-post: kersti.ingemarsson@osthammar.se

Representanter från Region Uppsala medverkar vid mötet.

Vinjettbild: Svävartrafiken är en viktig del i vinterkommunikationerna i skärgården. bild: Waxholmsbolaget