Problemet med så kallade spökgarn är reellt men hur stort är svårt att säga säkert.
– Globalt talas om 100 000-tals valar, sälar, fåglar, fiskar som fastnar varje år.

Några säkra siffror har inte Johanna Eriksson, utredare på Enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten (HAV). Det finns mest uppskattningar: 20 procent, eller 11 000 ton, av yrkesfiskarnas utrustning förloras varje år inom EU eller 640 000 ton förlorad fiskeutrustning globalt varje år, enligt en FN-skattning.

– Vi tror att det är högt räknat om vi ser till det svenska yrkesfisket, säger Johanna Eriksson.

– Ett gammalt EU-projekt uppskattade att det inom nätfisket i Östersjön förlorades 0,1 procent av utrustningen i slutet av 1990-talet och vi tror att vi förlorar färre redskap idag. Dels har fisket gått ned, dels är redskapen dyrare och vi har bättre verktyg för att bärga dem.

Även om uppskattningsvis 27 procent av plastavfallet i haven består av fiskeredskap menar Johanna Eriksson vidare att Sveriges många fritidsfiskare står för en betydande del av förlusterna av fiskeredskap, förmodligen mer än yrkesfisket.

Inga nationella satsningar

Det förkommer en del satsningar för att lokalisera och bärga fiskeredskap på lokal och regional nivå; bland annat i Simrishamn, Trelleborg och Smögen; men inte nationellt.

– Vi har inga nationella insatser från myndighetshåll, som i exempelvis Norge. Det vi gör är att man kan söka bidrag från Jordbruksverket för att bärga redskap men en övergripande helhetsbild är något vi fortfarande saknar men arbetar för.

Mycket är på gång, menar hon, och nämner åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 som adresserar just förlorade och uttjänta fiskeredskap, det kunskapsbyggande samarbetsprojektet mellan EU-länderna runt Östersjön, Pan Baltic Scope, som ska leda framåt och appen som används i satsningen i Trelleborg/Region Skåne för att underlätta inrapportering ska lanseras nationellt eftersom det ”måste bli enklare att märka fiskeredskap och att lämna in förlorad utrustning”.

Viktigt bygga relationer

Men trots att utrustning måste märkas för att ägaren ska kunna identifieras finns inga sanktioner om man underlåter att märka eller rapportera in förluster.

– Det handlar om att bygga goda relationer och ha en bra samverkan. Det viktiga är att vi får veta hur mycket de förlorat och var. Då finns också möjlighet att prioritera insatser när de väl görs.

Källa: SVT Halland, läs mer och se film HÄR

”Garvade dykare grät när de kom upp på land”

Havsresan är ett återkommande projekt där många dykare och forskare samlas på ett ställe och kartlägger livet under ytan, finansierade av kommuner, myndigheter och organisationer.

I år kom Havsresan till Helsingborg, och Öresund var i fokus. Läs mer om dykningarna i Öresund HÄR

Källa: SVT

Länsstyrelsen vill se över möjligheten ta upp spökgarnen

Fiskar och andra djur som fastnar i spökgarn – ett djurplågeri som genast stoppats om det skett på land, säger Jonas Gustafsson på länsstyrelsen. Nu vill han undersöka möjligheten att ta upp näten.

Dykaren Jonny Magnusson från klubben Delfinen i Helsingborg har sett många spökgarn med döda fiskar, fåglar, sälar och tumlare. Fiskarna har svultit ihjäl när de fastnat i näten. De andra har drunknat. Läs mer HÄR:

Källa: SVT

Vinjettbild: Trålfiske Foto: Wikimedia commons, Captain Robert A. Pawlowski, NOAA Corps – Fisheries Collection