Hur kan länder, myndigheter och branscher samarbeta på land för att lösa problem i havet?

Den frågan sätts i fokus i morgon, 8 juni, på Havskonferensen i New York.

Övergödning, försurning och marin nedskräpning i våra hav kräver åtgärder uppströms i våra sjöar och vattendrag. Vi behöver få in ett perspektiv som koordinerar förvaltningen från källa till hav för att nå hållbarhetsmålen om friska hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

I söndags, den 5 juni, inleddes havskonferensen, ”The Ocean Conference” som Sverige och önationen Fiji tagit initiativ till. Den pågår till 9 juni och är den första stora FN-konferens som fokuserar på haven och dess resurser samt den första som handlar om havsmålet (mål 14), ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Det är Sveriges största FN-konferens efter Stockholmskonferensen 1972 som handlade om människan och miljön och var ett startskott för den moderna miljöförvaltningen.

– Vårt sidoevenemang (“Can we achieve SDG 14 without looking upstream? – Starting at the source to save the sea”) handlar om kopplingen mellan flera utvecklingsmål som hållbar energi, rent vatten, hållbara städer, den blåa ekonomin och mål 14 om hållbara hav. De olika hållbarhetsmålen ska inte ses var för sig, utan alla hänger ihop, något vi vill öka medvetenheten om, säger Jakob Granit.

Läs hela notisen

Källa: HaV