Rapporter efter Havsresans fältvecka 2019

Nu kommer rapporter efter årets fältvecka med Havsresan som Skärgårdsbryggan rapporterat om tidigare. Se kortfilmen, gjord av Petra Marriott och Axel Victorin på Helsingborgs stad, efter material från Havsresans fältvecka.

Drivor av fimpar och spökgarn vid Ven

Filmen visar bland annat på drivor av fimpar på botten vid en dagvattentunnel i norra hamnen i Helsingborg samt hur förlorade fiskenät (sk spökgarn) som fastnat i en förlist pråm söder om Ven spökfiskar för fullt. Detta är nu anmäld till Länsstyrelsen och till Havs- och vattenmyndigheten.

Se filmen här, två och halv minut kort!

Källa: SCSC (Swedish coast and sea center) samt Havsresan.se

Vinjettfoto: Havsresans logotype, Lund universitet