Seminarium idag, fredag 8 mars 2019 kl 14 på Allt för sjön, Stockholmsmässan

Svealands Kustvattenvårdsförbund skriver på sin facebooksida:
Planerar du att vara på Allt för sjön vid Stockholmsmässan denna fredag?
Då har du möjlighet att delta i diskussion om hur vi tillsammans kan hantera frågan om toalettavfall från fritidsbåtar på ett mera hållbart och miljövänligt sätt!
Sedan 2015 finns ett förbud för fritidsbåtar att tömma toalettlatrin i vårt vatten. Många olika aktörer är involverade i hanteringen av denna fråga och otydlig ansvarsfördelning samt även aspekten att vattnet inte håller sig till de kommunala gränserna gör det till en fortfarande aktuell fråga.

Välkommen att delta och delge synpunkter på frågan vid vårt seminarium kl 14.00, info se nedan.

Seminarium 2019-03-08 kl 14, Allt för sjön, med Svealands Kustvattenvårdsförbund.

Mer här om projektet ”Regionalt underlag för förbättrad hantering av toalettlatrin från fritidsbåtar”

Källa: Svealands Kustvattenvårdsförbund

Länk till Allt för sjön, Båtmässan i Älvsjö

Vinjettbild: Transportstyrelsens toatömningskarta

Hitta tömningsstationer via transportstyrelsens hamnkarta, som nu även finns som app.