Bryggan har flera gånger tidigare skrivit om frågor kring regler för användning av skattebefriat bränsle i yrkesbåtar. Regeländringar som enligt myndigheterna tillkommit på grund av EU-bestämmelser, ställer till stora ekonomiska och praktiska problem för skärgårdsföretagare. Skatteverket tolkar lagstiftningen på ett annat sätt än vad Skatteutskottet anser är tanken, och positionerna verkar ganska låsta. Men SRF jobbar på och träffar såväl politiker i Skatteutskottet som tjänstepersoner på Skattemyndigheten för att försöka få till förbättringar.

Läs här ett reportage från Tidningen Skärgården om senaste mötet:

De fortsätter striden mot krånglig skatt

I förra veckan arrangerades ett femte möte om beskattningen av båtbränsle i riksdagens skatteutskott. Deltagarna var nöjda med mötet trots att Skatteverket inte är villigt att ändra sin uppfattning i frågan.

Som Skärgården tidigare berättat slår de nya reglerna för bränslebeskattning av båtar hårt mot företagare i skärgården. Lagändringen trädde i kraft i juli 2015 och innebär att det bara är företag som transporterar varor eller passagerare mot betalning som har rätt att använda skattebefriat bränsle. Skatteverket har förvisso, efter påtryckningar från Skärgårdarnas riksförbund, lättat på regelverket något så att undantaget nu gäller för fler verksamheter. Men fortfarande gäller att de företag som inte transporterar varor eller passagerare mot ersättning, som till exempel hantverkare, inte är befriade från skatten.

– Och det är här vi inte är överens. Vi kan inte förstå varför Skatteverket gör skillnader mellan olika näringar på det här sättet, säger Sune Fogelström, ordförande i Skärgårdarnas riksförbund.

Ett flertal möten med ledamöter i skatteutskottet och skatteverket har hållits i riksdagen för att diskutera frågan och i förra veckan var det dags igen.

Lagstiftningen är tydlig men Skatteverkets tillämpning av lagen är inte bra. Skatteverket måste skärpa sig. Jag är förvånad över att Skatteverket nu gör nya tolkningar av lagen vilket fortsätter att skapa problem för många skärgårdsföretagare, säger Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet.

Med på mötet var utöver Skärgårdarnas riksförbund också Monica Pettersson, ordförande för Möjaskärgårdens företagarförening, och företagaren Robin Möller. De berättade hur skatten har påverkat deras verksamheter.

– Det är första gången jag är med i de här sammanhangen och det som förvånade mig var att Skatteverket var så tydliga i sin hållning i frågan. Det fanns inte mycket utrymme för diskussion, säger Monica Pettersson.

Günther Björklund, chef på Skatteverkets punktskatteenhet, menar att det inte går att göra fler undantag inom ramen för den befintliga lagstiftningen.

Hela reportaget här

Mindre djurtransportfärja, Dojan, Nämdö.  Just sådana här mindre båtar som används för frakter i det egna företaget drabbas av de nya bränsleskattereglerna.

Foto C. Strandman