Foto: Baldvin Thorvalsson

Nya regler för hummerfisket har införts i år. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler. De nya reglerna i korthet:

  • – Neddragning av antalet tillåtna redskap
  • – Förkortad fiskesäsong
  • – Höjt minimimått och krav på större flyktöppningar
  • – En fast period för redskapsförbudet innan hummerpremiären

Årets premiär är den 25 september kl 07.00 och fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december.

Hummertina enda tillåtna redskap

När du fiskar efter hummer får du bara använda hummertina. Får du hummer i något annat redskap ska du genast släppa tillbaka den i havet. En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med hummerfiskesäsongen 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Läs hela notisen

Källa: HaV