SIKO resa.

SIKO resa.


Tema: Ö-liv i en insjö / Småskolor / EU-stöd. Resan går inåt landet men till vattennära samhällen.

Tre platser kommer att besökas: Vinön i Hjälmaren, Torsö i Vänern och Statens Jordbruksverk i Jönköping vid Vättern.

Källa: SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation

Rapport från SIKO:s höstresa på hemsidan här!