Den olyckliga helikopterflytten till Norrtälje, Stoppa Horstensleden! m m

Löpsedlar i NVP och Mitti Värmdö.
Foto: Nilla Söderqvist

Det här var årets 6:e styrelsemöte och det näst sista för i år. Denna gång hade styrelsen bokat in sig hos Länsstyrelsen måndagen 13 november, mitt i Stockholms city, och passade då på att träffa några tjänstemän. Men först detta:

SIKO:s årsmöte 16-17/2 2018 – med valdebatt

En hel del externa möten återstår för SIKO i år vilket framgår av ”kommande möten” i protokollet samt på hemsidans kalendarium. SIKO laddar också för årsmöte på Sandhamn i februari med landstingspolitiker i en valdebatt på fredagen.

SIKO:s arbetsgrupp Blåljusgruppen

Figur över händelseförloppet vid larmningen 2017-10-27, Mitti Värmdö. Foto: Nilla Söderqvist

En av SIKO:s arbetsgrupper, Blåljusgruppen kallad – som även återfinns i SRF:s organisation för hela landet – har av mycket tråkigt skäl blivit extra aktiverad. Den omtalade flytten av ambulanshelikoptern i Stockholms län från Värmdö till Norrtälje, kan nu ha skördat sitt första dödsoffer i södra skärgården, på grund av att det var dåligt flygväder i norra länet som gjorde att helikoptern inte kunde lyfta. Att flygvädret, speciellt så här års, är mycket sämre norröver än i övriga länet är väl känt. Läs mer om den tragiska händelsen i NackaVärmdöPosten och Mitti Värmdö.

Paketservice i skärgården och Länsstyrelsens Ö för Ö

Innan styrelsemötet öppnades fick alltså styrelsen först en dragning av Tomas Norberg, som har skärgård, landsbygdsstöd, betaltjänster, stöd till kommersiell service på sitt bord. Tomas berättade om Ö för Ö-projektet, Länsstyrelsens senaste grafiska faktakartor över skärgården samt en sammanställning av svaren på den webbaserade paketserviceenkäten som Länsstyrelsen genomförde i våras – på SIKO:s initiativ. Sammanställningen – en nulägesanalys – finns på SIKO:s hemsida.

Kartläggning av mobiltäckning i skärgården

Därefter var det Claes Palmgrens tur som också han har skärgård på sitt bord, som bredbandssamordnare med digital agenda. Claes, som förövrigt deltar på Nordiska Skärgårdssamarbetet bredbandsseminarium i Helsingfors imorgon, berättade om sommarens arbete med att kolla den mobila bredbandstäckningen i skärgården (kartläggningen pågår fortfarande). För att se hur det ser ut i just din del av skärgården (gäller hela landet) går man in på Täckningskollen och väljer län/kommun. Därefter kan man kika på de olika operatörernas täckning i sitt eget område.

Remissyttrande – Horstensleden!

Foto: Stoppa Horsstensleden

Trafikverket och Regeringen planerar att bygga en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård – kallad Horsstensleden. Leden syftar till att få fler kryssningsfartyg att angöra Stockholm och samtidigt öka antalet jättefartyg (över 330 m långa) i Stockholm skärgård.
Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Detta kan man läsa om på hemsidan Hela Skärgården. SIKO:s remissyttrande är inskickat, efter beslut på styrelsemötet, och finnsSIKO:s hemsida här.
Vill man protestera mot denna led som eventuellt planeras genom Stockholms skärgård kan man enklast göra det här! Det finns förstås en
facebooksida också.

SIKO:s protokoll , remissyttranden och mycket mer på hemsidan här!