Under senare tiden har åter förslaget att dra en ny farled, Horstensleden, in till Stockholm genom det orörda området norr om Sandhamn, aktualiserats. Transportstyrelsen har med leden i sina planer och det har dragit igång stora protestverksamheter. En namninsamling på nätet, se nedan, som marknadsförs via filmer på Facebook, har fått stor uppmärksamhet. Skärgårdsområdet där leden föreslås gå ligger i Värmdö kommun och där har motståndet hela tiden varit massivt. I veckan kom nedanstående artikel i tidningen Skärgården, där man redogör för planerna att bilda ett naturreservat i det aktuella området.

Horssten kan bli ett reservat inom två år

På torsdag (25/1) väntas Värmdö kommun fatta beslut om att gå vidare med planerna att bilda ett naturreservat i Horsstensområdet. Beslutet kan därmed innebära slutet för den omdebatterade Horsstensleden.  När kommunstyrelsens planutskott sammanträde väntas politikerna ge klartecken till att gå vidare i arbetet med att bilda ett naturreservat av området Grönskär-Horssten-Mälkobbarna.

– Vi ser väldigt allvarligt på Trafikverkets förslag att göra en sjöfartsled i det här området. Skärgårdsmiljön är världsunik och den vill vi bevara, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Blir reservatsplanerna verklighet innebär det att planerna för den omdebatterade Horsstensleden kan stoppas för gott. Beslutet blir därför unikt, enligt Björn Carlberg, ställföreträdande naturvårdschef på länsstyrelsen i Stockholm.

– Jag har aldrig hört talas om ett sådant här fall där en kommun vill stoppa ett infrastrukturprojekt genom att bilda ett naturreservat av ett område.

Fredrik Sneibjerg säger dock att kommunens beslut egentligen inte har så mycket att göra med det förslag på en Horsstensled som Trafikverket lämnat till regeringen.

Källa: Tidningen Skärgården

Läs artikeln här

SIKO- skärgårdsföreningarnas kontaktorganisation- har lämnat ett kritiskt remissvar:

REMISSVAR N2017/05430/TIF angående Horstensleden – nationell plan för transportsystemet 2018–2029

SIKO är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden – en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på en av de få orörda delarna av skärgården och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid.

Behovet för handeln i Stockholms stad att få in ännu större kryssningsfartyg för att tjäna mer pengar och öka den ekonomiska tillväxten har ingen som helst koppling till utveckling för Stockholms skärgård. Vi vänder oss emot att tillväxten i Stockholms turistnäring ges prioritet på bekostnad av utveckling av skärgårdens besöksnäring.

Stockholms skärgård är unik och istället för att exploatera Rödkobbsfjärden anser SIKO att en utökning av det närliggande naturreservatet borde övervägas.

Läs hela svaret här

Länk till namninsamlingen