Hönöledens reservfärjeläge på Lilla Varholmen helt avstängt

Under perioden 7 januari till slutet av april, när färjeläget på Lilla Varholmen repareras, kommer ordinarie färjeläge att påverkas. Vissa nätter kommer all trafik till Hönö och Björkö gå via Björköledens färjeläge till exempel. För att underlätta vid lastning och lossning kommer det att finnas personal i färjeläget de aktuella nätterna, meddelar Trafikverket.

Info via Trafikledningscentralen, lokalradio och digitala skyltar i färjelägena

Information om vilka nätter Hönöledens färjeläge är stängt kommer att framgå via Trafikledningscentralen, lokalradio och digitala skyltar i färjelägena.

Läs om avstängningen här!

Källa: Trafikverket/Färjerederiet och Öckerö kommun/nyheter

Mer om Hönöleden/Färjerederiet här!

Vinjettbild: Hönöleden, foto: Trafikverket/Färjerederiet