För tre år sedan infördes skärpta bestämmelser för svavelutsläpp från fartyg i norra Europa, enligt en internationell överenskommelse som kallas Seca. Den högsta tillåtna halten svavel i bränslet sänktes från en procent till 0,1 procent. Regeln gäller från Engelska kanalen och Nordsjön, runt Danmark och Sverige ända upp i Bottenviken.

De allra flesta fartyg följer Seca-reglerna, enligt en studie som gjorts av Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Men på vissa håll i området fuskar ett fartyg av tio. Östersjön utanför Gotland är ett sådant ställe.

Miljonskillnad

Oljan med mycket svavel är betydligt billigare än den tillåtna, lågsvavliga. Om man kör ett stort fartyg från Engelska kanalen till Sankt Petersburg tur-och-retur kan skillnaden bli upp till en miljon kronor, enligt Chalmers.

– Det blir ojuste konkurrens när några inte sköter sig, konstaterar miljöminister Karolina Skog (MP).

Högsta avgiften

Nu ändras förordningen om svavelutsläpp från fartyg, så att rederier som ertappas i stället tvingas betala upp till 500|000 kronor i miljösanktionsavgift _ vare sig man haft för avsikt att fuska eller inte. Transportstyrelsen har ansvaret för mätningarna.

Samma sorts avgift finns inom flera olika områden, men med lägre belopp.

– Detta är mycket högre än någon miljösanktionsavgift vi har i dag, säger Karolina Skog.

I Chalmers-studien analyserades rökgaser från fartyg med modern teknik, delvis med hjälp av flygplan, men också från mätstationer vid land.

Källa: Ny teknik

Läs mera här

Bild: Rederi Teekay. Nybygge med gastankar på däck. Stort intresse för teknikutveckling till sjöss. Rederierna satsar på t ex gas- drift, olika former av el- och hybriddrift, ja till och med moderna varianter av segel.